typendium projakościowe - zweryfikowane listy rankingowe z decyzją

Szanowni Państwo,

 pod tym adresem zostały udostępnione listy rankingowe dla stypendiów projakościowych z informacją o decyzji Prorektora ds. nauki.