Uruchomienie nowego Programu PROM

Informujemy, że uruchomiony został nowy Program PROM: międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej.

Program obejmuje podniesienie kwalifikacji doktorantów wszystkich wydziałów PG oraz podniesienie kwalifikacji kadry akademickiej w kontekście umiędzynarodowienia prowadzonych przez nich badań naukowych oraz rozpowszechniania ich wyników. Okres realizacji od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • wyjazdy doktorantów PG na zagraniczne konferencje naukowe,
  • udział doktorantów z PG i uczelni zagranicznych w specjalistycznych letnich i zimowych szkołach naukowych na PG,
  • miesięczne pobyty doktorantów PG w renomowanych ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich za granicą, umożliwiające wykorzystanie niedostępnej w kraju unikatowej aparatury,
  • udział kadry akademickiej w przygotowywaniu międzynarodowych wniosków grantowych w ramach funduszy oferowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Szczegółowe informacje dostępne są na dedykowanej witrynie projektu pg.edu.pl/prom.

W dniu 17 stycznia 2019 roku o godzinie 13:00, w sali E1 budynku WEiA (budynek nr 12 na mapie kampusu) odbędzie się spotkanie informacyjne dla doktorantów PG – zainteresowanych programem.

********

Informacji szczegółowych udziela: mgr Monika Grzonkowska
Sekretarz Projektu
tel.: 58 347-24-16 (w godz. 7.00-14.00), email: prom@pg.edu.pl
Budynek Wysokich Napięć (budynek nr 26), pok. 102

Bliższe informacje o projekcie, warunki uczestnictwa, dokumenty aplikacyjne (przystąpienia do projektu) do pobrania znajdują się >>> na stronie dedykowanej projektowi.

********

Projekt na Politechncie Gdańskiej (nr umowy: PPI/PRO/2018/1/00009/U/00) realizowany jest w ramach programu stypendialnego Narodowej Agencji Współpracy Akademickiej "Program PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

********

Informujemy, że z aktualną bazą projektów skierowanych do doktorantów można się zapoznać na naszej stronie w zakładce >>> Doktoranci >>> Projekty dla doktorantów.