Wnioskowanie o nagrody ministra

Termin składania wniosku o nagrody ministra ulega zmianie – obecnie jest to 15 lipca. Wymagane dokumenty powinny być złożone do Działu Spraw Naukowych we wcześniej określonym terminie. Szczegóły dot. wnioskowania >>>