Wstępne listy rankingowe

Szanowni Państwo,

pod poniższymi odnośnikami dostępne są listy rankingowe stypendiów doktoranckich (na wydziałach, gdzie był tryb konkursowy) oraz stypendiów z dotacji na zadania projakościowe.

Wydział Architektury - link

Wydział Chemiczny - stypendia projakościowe-link

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - link

Wydział Elektrotechniki i Automatyki – link

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej – stypendia projakościowe - link

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - stypendium doktoranckie i projakościowe - link

Wydział Mechaniczny - stypendia doktoranckie | stypendia projakościowe

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa – stypendia doktoranckie i projakościowe - link

Wydział Zarządzania i Ekonomii - stypendia doktoranckie | stypendia projakościowe