Wybory przedstawiciela doktorantów w Uczelnianym Kolegium Elektorów

 OBWIESZCZENIE

Głosowanie odbędzie się 3 lutego 2020 roku w godzinach 8.30-10.00 oraz 15.00-17.00 w pokoju 203, budynek Bratniak. 

Informacja dla wyborców
Na głosowanie należy przyjść z ważną legitymacją doktorancką. 
 
Informacja dla kandydatów
Kandydaci mogą zgłaszać się do 01.02.2020, wypełniając formularz dostępny na stronie https://pg.edu.pl/sd/zgloszenia.
Kandydaci muszą złożyć oświadczenie dostępne poniżej. Skan podpisanego oświadczenia należy załączyć w formularzu zgłoszeniowym, a oryginał dostarczyć w trakcie głosowania.
Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. podlegają obowiązkowi lustracyjnemu. Osoby niepodlegające temu obowiązkowi nie wybierają żadnej możliwości w punkcie 4 oświadczenia. Kandydaci podlegający obowiązkowi powinni złożyć odpowiednie oświadczenie lustracyjne do Rektora. 

Wyniki głosowania oraz informacje o ewentualnych kolejnych głosowaniach będą dostępne na stronie samorządu doktorantów https://pg.edu.pl/sd.

Z komisją rewizyjno-wyborczą można kontaktować się przez e-mail, sdpg@pg.edu.pl.