Wyjazd na konferencję zagraniczną

W ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej możliwe jest wnioskowanie o stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania na okres realizacji zadań za granicą. Oferta skierowana jest do wszystkich doktorantów PG. Uwaga: zgodnie z nowym Regulaminem możliwe jest uczestnictwo doktoranta w więcej niż jednej konferencji naukowej- w związku z tym doktoranci, którzy w przeszłości skorzystali już z tego dofinansowania mogą ubiegać się o nie ponownie. Kwota dofinansowania wynosi 1505 PLN.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2020r. i może objąć wszystkie konferencje zaplanowane do 31.12.2021. Wypełnione wnioski wraz z rekomendacją promotora/opiekuna naukowego można składać w pokoju 520 Gm. B oraz kopię cyfrową na adres: sylwia.sarniak@pg.edu.pl  wraz z niezbędnymi dokumentami. Wszystkie szczegóły można znaleźć w Regulaminie.

1. Załącznik nr 1 Wniosek (pobierz)
2. Załącznik nr 2 Rekomendacja (pobierz),
3. Regulamin (pobierz).

W przypadku, gdy jest to pierwsze uczestnictwo doktoranta w projekcie warunkiem koniecznym jest również wypełnienie dokumentów projektowych.

1. Formularza danych uczestnika projektu,
2. Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika projektu,
3. Deklaracji uczestnika projektu- deklaracja o przystąpieniu do projektu w ramach programu kształcenia na III stopniu,
4. Oświadczenia uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych do celów realizacji projektu.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne tutaj.

Szczegółowe informacje: mgr Sylwia Sarniak, p. 520 Gm. B, sylwia.sarniak@pg.edu.pl,
tel. 58 347-11-48