Wykład visiting professor dla doktorantów - projekt POWER 3.5

Informujemy o rozpoczęciu naboru osób zainteresowanych wykładem prof. Giovanny Acampa, University of Enna Kore, Italy.

Multi Criteria Analysis: methodological approach for decision aiding, 15h, 2 ECTS, More details >>> 

Przypominamy jednocześnie, że wszyscy zainteresowani wykładem muszą obligatoryjnie złożyć przez pierwszymi zajęciami dokumenty projektowe (o ile nie złożyli ich już wcześniej) w pok. 520 w Gmachu B (budynek nr 10).

Zapisy do 10 grudnia 2018 r. pod adresem>>>>

********

Informacji szczegółowych udziela: mgr Sylwia Sarniak
Specjalista ds. obsługi doktorantów w Biurze Projektu
tel.: 58 347-11-48, email: sylwia.sarniak@pg.edu.pl,
Gmach B (budynek nr 10), pok. 520

Bliższe informacje o projekcie, warunki uczestnictwa, kalendarium szkoleń, dokumenty aplikacyjne (przystąpienia do projektu) do pobrania znajdują się >>> na stronie dedykowanej projektowi.

********

Projekt realizowany jest z działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

********

Informujemy, że z aktualną bazą projektów skierowanych do doktorantów można się zapoznać na naszej stronie w zakładce >>> Doktoranci >>> Projekty dla doktorantów.