Wymiana polsko-niemiecka dla doktorantów

 • Stowarzyszenie GFPS-Polska oferuje letni kurs języka niemieckiego Tandem GFPS adresowany m.in. do doktorantów. Jest to polsko-niemiecka wymiana wakacyjna, organizowana we współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży i bliźniaczą organizacją niemiecką GFPS e. V.

  Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 18 sierpnia - 3 września 2017 r. w Melanue, w Saksonii. Ideą projektu jest nauka języka poprzez codzienną rozmowę w parach polsko-niemieckich. Oprócz zajęć lekcyjnych z native speaker'ami zaplanowany został bogaty program kulturalno-rozrywkowy. Czyni to Tandem niepowtarzalną okazją do poznania żywego języka niemieckiego i kultury naszego zachodniego sąsiada.

  GFPS pokrywa następujące koszty (częściowe stypendia):
  – uczestnictwa w kursie,
  – wyżywienia,
  – zakwaterowania,
  – pełnego programu kulturalnego.

  Uczestnicy we własnym zakresie opłacają koszty:
  – dojazdu do ośrodka,
  – ew. indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego (program zapewnia ubezpieczenie grupowe),
  – ponadto uczestnicy wnoszą dotację w wysokości 500 PLN na rzecz GFPS – Polska.

  Po więcej informacji zapraszamy na: http://www.gfps.pl/tandem/

  Termin zgłoszeń upływa 16.05.2017.

  **************************************************************************************************

  GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest m. in. wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy studenckiej i naukowej pomiędzy Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób.