Wyniki konkursu PRODOK 2016!

W tym roku już po raz dziewiąty odbył się konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. Organizatorzy otrzymali 31 zgłoszeń od uczelni z całego kraju prowadzących studia doktoranckie.

Konkursy PRODOK i PROPAN oparte były na ocenie następujących kategorii:

 • Rekrutacja na studia doktoranckie
 • Organizacja studiów doktoranckich
 • Lektoraty
 • Obciążenia dydaktyczne/regulamin studiów doktoranckich
 • Stypendia doktoranckie
 • Badania naukowe doktorantów
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów
 • Obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych gremiach
 • Warunki funkcjonowania samorządu doktorantów
 • Pomoc prawna dla doktorantów
 • Doktoranci z niepełnosprawnością
 • Dodatkowe – wspieranie integracji doktorantów i inne rozwiązania prodoktoranckie nieujęte w zakresie poprzednich pytań

Politechnika Gdańska uplasowała się na 6. miejscu, zdobywając 107 pkt. Z pełną listą laureatów można się zapoznać >>> na stronie Krajowej Rady Doktorantów.