Wysokość opłat za wydanie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych

Informujemy o Piśmie okólnym Rektora PG nr 1/2020 z 7 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych, z którym można sie zapoznać w Repozytorium pod adresem: https://repos.pg.edu.pl/d/7hh.