Zagraniczne wyjazdy stażowe doktorantów

Zapraszamy doktorantów do wnioskowania o wyjazd na 3-miesięczny staż naukowo-badawczy lub przemysłowy w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej.

Kwota dofinansowanie wynosi 19 000 PLN, dostępnych jest 17 miejsc. Realizacja w okresie od października 2020r. do grudnia 2021r.

Wnioski przyjmujemy do 30.09.2020r.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie wypełnionego wniosku stażowego (oraz wersji cyfrowej na adres: sylwia.sarniak@pg.edu.pl) wraz z niezbędnymi dokumentami, a po odbyciu stażu również raportu merytorycznego. Wszystkie szczegóły można znaleźć w Regulaminie.

  1. Załącznik nr 1 Wniosek (pobierz)
  2. Załącznik nr 2 Raport stażowy (pobierz)
  3. Regulamin (pobierz)

W przypadku, gdy jest to pierwsze uczestnictwo doktoranta w projekcie warunkiem koniecznym jest również wypełnienie dokumentów : 

  1. Formularz danych uczestnika projektu,
  2. Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu,
  3. Deklaracja uczestnika projektu- deklaracja o przystąpieniu do projektu w ramach programu kształcenia na III stopniu,
  4. Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych do celów realizacji projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne tutaj.

Szczegółowe informacje: mgr Sylwia Sarniak, p. 520 Gmach B, sylwia.sarniak@pg.edu.pl, tel. 58 347-11-48