Zajęcia z języka angielskiego - projekt POWER 3.5

Informujemy, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 dla doktorantów PG odbywać się będą 30 godzinne specjalistyczne zajęcia z języka angielskiego organizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17.

Planowane jest utworzenie dwóch grup - każda po 15 osób. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych.

Zapisy potrwają do 28 pażdziernika 2019 r.

Link do strony z zapisami: https://pg.edu.pl/dsn/zajecia-j.angielski_sem.zim

Podczas rekrutacji obowiązkowo należy przejść test poziomujący (Placement test) na platformie „e-Nauczanie” w celu zakwalifikowania się do grupy na odpowiednim poziomie, podać podczas zapisów jego wynik oraz wypełnić, podpisać i donieść do pokoju 520 GB dokumenty projektowe (4 załączniki) - warunek konieczny.

Dokumenty do pobrania:
  1. Formularz danych osobowych
  2. Oświadczenie o kwalifikalności projektu - doktorant
  3. Deklaracja uczestnictwa
  4. Oświadczenie uczestnika projektu - dane osobowe RODO

Kontakt: Biuro Projektu - mgr Sylwia Sarniak, e-mail: sylwia.sarniak@pg.edu.pl

Bliższe informacje o projekcie, warunki uczestnictwa, kalendarium szkoleń, dokumenty aplikacyjne do pobrania znajdują się >>> na stronie dedykowanej projektowi.

********

Projekt realizowany jest z działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).