Zawieszone nabory do programów stypendialnych NAWA dla cudzoziemców - kandydatów na studia doktoranckie

Z informacji otrzymanej z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wynika, że w tym roku kalendarzowym w przypadku cudzoziemców starających się o przyjęcie na studia doktoranckie planowany jest wyłącznie nabór do programu stypendialnego dla Polonii (stypendia Rządu Polskiego dla osób polskiego pochodzenia). Będzie on ogłoszony w czerwcu.

W przypadku programów stypendialnych im. Banacha i Łukasiewicza komponent doktorancki będzie wygaszany (brak naboru 2018, możliwość kontynuacji tylko dla osób z poprzednich roczników).

W kolejnym roku kalendarzowym możliwe jest ogłoszenie oddzielnego programu dla doktorantów cudzoziemców, ale jego szczegóły nie są jeszcze znane.

Po szczegóły odnośnie możliwości finansowania studiów przez cudzoziemców podejmujących i odbywających studia doktoranckie na Politechnice Gdańskiej zapraszamy na stronę:
* Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej >>> Scholarships - fund your studies - w zakresie wsparcia przyznawanego na poziomie krajowym,
* Działu Spraw Naukowych >>> Schoalrships for international PhD students - w zakresie wspracia przyznawanego na poziomie uczelni.