Zgłaszanie dorobku patentowego do Moja PG

Szanowni Państwo,
przypominamy, że od 24 maja w Moja PG uruchomiony został moduł Wynalazki i innowacje.

Służy on do zgłaszania projektów wynalazczych, rozwiązań innowacyjnych i znaków towarowych. W związku z powyższym wszelkie działania związane z procesem zgłaszania rozwiązania powinny odbywać się za pośrednictwem tego modułu.

UWAGA
W związku z uruchomieniem opisanej powyżej usługi Dział Spraw Naukowych zaprzestaje rejestracji zgłoszeń i przyznanych patentów w module Nauka – Prace NB.

Jednocześnie zachęcamy autorów do zweryfikowania, czy w module Wynalazki i innowacje znajdują się zgłoszone przez nich rozwiązania. W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Zespołem Rzeczników Patentowych - zrp@pg.edu.pl.