Zmiana regulaminu studiów doktoranckich od r.a. 2020/2021

Przypominamy, że od r.a. 2020/2021, na mocy Uchwały Senatu nr 474/2020/XXIV z dn. 17 czerwca 2020 r., zmianie ulega regulamin studiów doktoranckich. 

Wprowadzone zmiany dotyczą zapisów odnoszących się do opiekuna naukowego i promotora.

US PG nr 474/2020/XXIV