Znamy stypendystów ministra nauki i szkolnictwa wyższego wśród doktorantów

82 doktorantów (na 556 złożonych wniosków) otrzyma stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały co najmniej 61 pkt.

Wśród laureatów konkursu znalazło się 3 doktorantów Politechniki Gdańskiej - uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Chemicznym (dyscyplina: technologia chemiczna):

  • Pani Paulina Parcheta - doktorantka IV roku
  • Pan Tomasz Majchrzak - doktorant III roku
  • Pan Wojciech Wojnowski - doktorant IV roku

Z pełną listą nagrodzonych doktorantów można się zapoznać na stronie MNiSW. Serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom!

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania lub odmowy przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wraz z uzasadnieniem zostaną wysłane doktorantom na adres podany we wniosku.

W tym roku akademickim doktoranci otrzymają wsparcie w wysokości 25 tys. złotych. Stypendia zostaną wypłacone jednorazowo przez uczelnię.