Grafik szkoleń i warsztatów dla doktorantów stowarzyszenia PolDoc Grafik szkoleń i warsztatów dla doktorantów stowarzyszenia PolDoc


Stowarzyszenie PolDoc ogłosiło grafik swoich szkoleń i warsztatów skierowanych do doktorantów, zaplanowanych na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017.

Nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PRODOK i PROPAN Nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PRODOK i PROPAN


Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PRODOK i PROPAN w 2016 roku.

Tekst jednolity rozporządzenia ws cudzoziemców na uczelniach wyższych Tekst jednolity rozporządzenia ws cudzoziemców na uczelniach wyższych


Informujemy o ogłoszeniu jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

Rzecznik Praw Absolwenta zaprasza do konsultacji Rzecznik Praw Absolwenta zaprasza do konsultacji


Rzecznik Praw Absolwenta zachęca do przesyłania w specjalnym formularzu uwag, analiz oraz konstruktywnej krytyki dotyczącej formalnych barier w dostępie do rynku pracy. Zebrane materiały posłużą analizie problemów, z którymi mają do czynienia absolwenci szkół wyższych, wskazaniu metod ich rozwiązywania oraz oszacowaniu kosztów tych rozwiązań dla budżetu.

Stypendium START dla młodych naukowców na rok 2017 Stypendium START dla młodych naukowców na rok 2017


Informujemy, że Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków do Stypendium „START” dla młodych naukowców na rok 2017.
Wyświetlanie 91 - 95 z 105 rezultatów.
z 21