Wyniki konkursu na stypendia zadaniowe dla doktorantów w ramach projektu POWER 3.5 Wyniki konkursu na stypendia zadaniowe dla doktorantów w ramach projektu POWER 3.5


Na stronie projektu opublikowano listę doktorantów zakwalifikowanych na stypendia zadaniowe w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej".

Staże naukowo-badawcze i konferencje naukowe w ramach projektu POWER 3.5 Staże naukowo-badawcze i konferencje naukowe w ramach projektu POWER 3.5


W ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" zachęcamy doktorantów do skorzystania z możliwości wyjazdu na 3 miesięczne staże naukowo-badawcze wraz z ewentualnym wynajęciem mieszkania oraz do udziału w wybranej przez siebie konferencji naukowej.

Nowe zarządzenie Rektora ws opłat za studia - dotyczy obywateli polskich i cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obywateli polskich Nowe zarządzenie Rektora ws opłat za studia - dotyczy obywateli polskich i cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obywateli polskich


W przypadku studiów doktoranckich opłaty nie ulegają zmianie w stosunku do obecnie obowiązujących stawek - pobierane są wyłącznie za studia niestacjonarne na WZiE i WOiO w kwocie 3.000 zł za semestr.

Nowe rozporządzenie ws. podejmowania przez cudzoziemców studiów Nowe rozporządzenie ws. podejmowania przez cudzoziemców studiów


12 czerwca b.r. zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1125).

Harmonogram Szkoły Letniej dla doktorantów - POWER 3.5 Harmonogram Szkoły Letniej dla doktorantów - POWER 3.5


W ramach projektu POWER 3.5 "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" zapraszamy wszystkich doktorantów do udziału w Szkole Letniej z udziałem visiting professors, która odbędzie się w dn. 28-30 czerwca.
Wyświetlanie 6 - 10 z 215 rezultatów.
z 43