Zmiany zewnętrznych aktów prawnych Zmiany zewnętrznych aktów prawnych


Zmiany ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz nowe rozporządzenie MNiSW ws szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, które weszły w życie 1.10.2016.

Stypendia doktoranckie i projakościowe - wstępne listy rankingowe Stypendia doktoranckie i projakościowe - wstępne listy rankingowe


Prezentujemy wstępne listy rankingowe dotyczące stypendiów na rok 2016/2017 dla doktorantów poszczególnych wydziałów PG.

Godziny rektorskie dla doktorantów Godziny rektorskie dla doktorantów


Inauguracja roku akademickiego dla doktorantów - 7 listopada 2016 r. godz. 13-15.

Ankieta Krajowej Reprezentacji Doktorantów Ankieta Krajowej Reprezentacji Doktorantów


Celem badania jest uzyskanie aktualnych i możliwie najszerszych informacji dotyczących studiów doktoranckich w Polsce.
Wyświetlanie 111 - 115 z 152 rezultatów.
z 31