Programy publikowania w trybie Open Access Programy publikowania w trybie Open Access

W ramach usprawniania komunikacji naukowej i popularyzacji wyników badań można uczestniczyć w inicjatywach upowszechniania własnego dorobku naukowo-badawczego poprzez publikowanie artykułów w ramach wolnego dostępu Open Access.

Konkurs Popularyzator Nauki 2020 Konkurs Popularyzator Nauki 2020

Zgłoszenia można przesyłać do 26 października br.

Nowy Regulamin świadczeń Nowy Regulamin świadczeń

Został wydany Regulamin świadczeń obowiązujący w roku 2020/2021. Dla doktorantów najważniejsze zmiany dotyczą przyznawania punktów za osiągnięcia.

Stypendia doktoranckie i projakościowe na studiach doktoranckich w roku akademickim 2020/2021 Stypendia doktoranckie i projakościowe na studiach doktoranckich w roku akademickim 2020/2021

O stypendia mogą aplikować wyłącznie doktoranci kontynuujący kształcenie na studiach doktoranckich. O stypendia nie mogą występować doktoranci przyjęci do szkoły doktorskiej.

Zmiana regulaminu stypendialnego dla doktorantów studiów doktoranckich Zmiana regulaminu stypendialnego dla doktorantów studiów doktoranckich

Wprowadzone zmiany dotyczą terminów i trybu przyznawania stypendiów, sposobu dokumentowania i ustalania punktów za osiągnięcia. Reszta zmian ma charakter redakcyjny i porządkujący.

Wyświetlanie 6 - 10 z 366 rezultatów.
z 74