Budżet obywatelski PG - zgłoś projekt pracowniczy / doktorancki! Budżet obywatelski PG - zgłoś projekt pracowniczy / doktorancki!

Od 16 do 27 listopada pracownicy, studenci i doktoranci Politechniki Gdańskiej mogą zgłaszać propozycje projektów inwestycyjnych i remontowych, których realizacja poprawi komfort pracy.

Zmiany zewnętrznych aktów prawnych Zmiany zewnętrznych aktów prawnych

Zmiany ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz nowe rozporządzenie MNiSW ws szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, które weszły w życie 1.10.2016.

Godziny rektorskie dla doktorantów Godziny rektorskie dla doktorantów

Inauguracja roku akademickiego dla doktorantów - 7 listopada 2016 r. godz. 13-15.

Ankieta Krajowej Reprezentacji Doktorantów Ankieta Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Celem badania jest uzyskanie aktualnych i możliwie najszerszych informacji dotyczących studiów doktoranckich w Polsce.

Wyświetlanie 306 - 310 z 347 rezultatów.
z 70