Nowe zarządzenia ws opłat za studia doktoranckie Nowe zarządzenia ws opłat za studia doktoranckie

W lipcu b.r. Rektor Politechniki Gdańskiej wydał nowe zarządzenia ws wysokości opłat pobieranych za świadczenie usług edukacyjnych.

Nowy Prorektor ds. Nauki i zakres jego kompetencji Nowy Prorektor ds. Nauki i zakres jego kompetencji

Z dniem 1 września b.r. w miejsce ustępującego prof. dr hab. Józefa Eugeniusza Sienkiewicza, prof. zw. PG, funkcję Prorektora ds. Nauki, pod którego podlega Dział Spraw Naukowych, objął prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. nadzw. PG, powołany na kadencję 2016-2020.

Nowa strategia dla nauki i szkolnictwa wyższego Nowa strategia dla nauki i szkolnictwa wyższego

Minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił w piątek 9 września swoją strategię dla nauki i szkolnictwa wyższego.

Rzecznik Praw Absolwenta zaprasza do konsultacji Rzecznik Praw Absolwenta zaprasza do konsultacji

Rzecznik Praw Absolwenta zachęca do przesyłania w specjalnym formularzu uwag, analiz oraz konstruktywnej krytyki dotyczącej formalnych barier w dostępie do rynku pracy. Zebrane materiały posłużą analizie problemów, z którymi mają do czynienia absolwenci szkół wyższych, wskazaniu metod ich rozwiązywania oraz oszacowaniu kosztów tych rozwiązań dla budżetu.

Tekst jednolity rozporządzenia ws cudzoziemców na uczelniach wyższych Tekst jednolity rozporządzenia ws cudzoziemców na uczelniach wyższych

Informujemy o ogłoszeniu jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

Wyświetlanie 341 - 345 z 348 rezultatów.
z 70