Zmiana regulaminu stypendialnego dla doktorantów Zmiana regulaminu stypendialnego dla doktorantów

W dn. 20 maja 2019 r. Rektor PG wprowadził zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Do 31 maja br. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców: doktorantów oraz osób do 7 lat po doktoracie. Wnioski należy przygotować w systemie OSF najpóźniej do 28 maja br.

Szkoła doktorska na Politechnice Gdańskiej Szkoła doktorska na Politechnice Gdańskiej

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nowy Statut i regulamin studiów doktoranckich Nowy Statut i regulamin studiów doktoranckich

29 kwietnia 2019 r. Senat PG przyjął nowy Statut PG i uchwalił zmianę regulaminu studiów doktoranckich. Wprowadzone akty zaczną obowiązywać od 1 października 2019 r.

Oferta współpracy dla doktorantów Oferta współpracy dla doktorantów

Oferta współpracy badawczej jest skierowana do studentów ostatniego roku studiów magisterskich, którzy zainteresowani są kontynuowaniem pracy naukowej w obszarach: fizyka, mechanika lub AI.

Wyświetlanie 1 - 5 z 286 rezultatów.
z 58