Bezpłatne szkolenia dla młodej kadry PG – projekt POWER 3.4 Bezpłatne szkolenia dla młodej kadry PG – projekt POWER 3.4

Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zatrudnione na PG, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35. roku życia i jednocześnie posiadają stopień naukowy doktora lub odbywają studia III stopnia.

Szkoły letnie na Politechnice Gdańskiej Szkoły letnie na Politechnice Gdańskiej

Zjawiska międzyfazowe, architektura modernizmu oraz algorytmy i struktury danych będą tematami szkół letnich organizowanych przez poszczególne wydziały Politechniki Gdańskiej.

Zmiana regulaminu stypendialnego dla doktorantów Zmiana regulaminu stypendialnego dla doktorantów

W dn. 20 maja 2019 r. Rektor PG wprowadził zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Do 31 maja br. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców: doktorantów oraz osób do 7 lat po doktoracie. Wnioski należy przygotować w systemie OSF najpóźniej do 28 maja br.

Szkoła doktorska na Politechnice Gdańskiej Szkoła doktorska na Politechnice Gdańskiej

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wyświetlanie 1 - 5 z 288 rezultatów.
z 58