Obowiązujący wykaz czasopism punktowanych oraz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (2019)

Poszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Załącznik​_do​_komunikatu​_-​_Wykaz.pdf 

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowychwraz z przypisaną liczbą punktów

20191220​_Załącznik​_do​_komunikatu​_-​_wykaz​_czasopism​_i​_konferencji​_-​_18​_12​_2019​_na​_stronę​_int.pdf Wykaz wg dyscyplin i wykaz konferencji
20191220​_Załącznik​_do​_komunikatu​_wg​_dyscyplin​_-​_12​_2019​_+​_konferencje.xlsx 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2152 oraz z 2019 r. poz. 335).