Obowiązujący wykaz czasopism punktowanych (2019)

 

Wykaz czasopism według dyscyplin >>>

 

Komunikat MNiSW z dnia 31.07.2019 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2152 oraz z 2019 r. poz. 335).