Szanowni Państwo,
w dziale Analizy będą prezentowane zestawienia dotyczące aktywności naukowej pracowników, które planujemy cyklicznie uaktualniać.

1. Zestawienie aktualnie zatrudnionych (stan na 8 lutego 2018 r.) pracowników PG uwzględniające liczbę wypromowanych doktorów od początku kariery zawodowej. (Zestawienie zostało opracowane na podstawie informacji otrzymanych bezpośrednio od pracowników oraz z wydziałów)
link do zestawienia

2.Publikacje aktualnie zatrudnionych pracowników Politechniki Gdańskiej w czasopismach z największą wartością liczbową współczynnika oddziaływania (Impact Factor – wg listy JCR z 2016 r.) – opracowano na podstawie publikacji z afiliacją Politechniki Gdańskiej zdokumentowanych w Moja PG wg stanu na dzień 8 lutego 2018 r.
link do zestawienia