Szanowni Państwo,
w dziale Analizy będą prezentowane zestawienia dotyczące aktywności naukowej pracowników, które będą corocznie aktualizowane.

Edycja 2019

1. Publikacje aktualnie zatrudnionych pracowników Politechniki Gdańskiej w czasopismach z największą wartością liczbową współczynnika oddziaływania (Impact Factor – wg listy JCR z 2017 r.) – opracowano na podstawie publikacji z afiliacją Politechniki Gdańskiej zdokumentowanych w Moja PG wg stanu na dzień 29 stycznia 2019 r.
link do zestawienia

2. Zestawienie pracowników PG (stan na 1 lutego 2019 r.) uwzględniające liczbę wypromowanych doktorów od początku kariery zawodowej. (Zestawienie zostało opracowane na podstawie informacji otrzymanych bezpośrednio od pracowników oraz z wydziałów)
link do zestawienia

Edycja 2018

1. Zestawienie aktualnie zatrudnionych (stan na 8 lutego 2018 r.) pracowników PG uwzględniające liczbę wypromowanych doktorów od początku kariery zawodowej. (Zestawienie zostało opracowane na podstawie informacji otrzymanych bezpośrednio od pracowników oraz z wydziałów)
link do zestawienia

2.Publikacje aktualnie zatrudnionych pracowników Politechniki Gdańskiej w czasopismach z największą wartością liczbową współczynnika oddziaływania (Impact Factor – wg listy JCR z 2016 r.) – opracowano na podstawie publikacji z afiliacją Politechniki Gdańskiej zdokumentowanych w Moja PG wg stanu na dzień 8 lutego 2018 r.
link do zestawienia