Konkursy NCN: SYMFONIA 4, FUGA 5, ETIUDA 4

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy SYMFONIA 4, FUGA 5 i ETIUDA 4.

 • SYMFONIA 4  - konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.
 • FUGA 5  - konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
 • ETIUDA 4  - konkurs na stypendia doktorskie

Nabór wniosków potrwa do dnia 15 marca 2016 r.  Wniosek w Dziale Projektów należy złożyć w jednym egzemplarzu do dnia 10 marca 2016 r. Przez złożeniem wniosku w Dziale Projektów wymagane jest przygotowanie zgłoszenia wstępnego w Bazie Projektów w portalu MojaPG w zakładce Projekty.

Nabór wniosków w programie IUVENTUS PLUS

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór wniosków w programie IUVENTUS PLUS.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze młodych naukowców ( do 35 roku życia), jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych, części A lub C wykazu czasopism naukowych lub w jednoautorskich monografiach naukowych.

Wniosek, po wcześniejszym zgłoszeniu projektu za pomocą portalu moja.pg.gda.pl do Działu Projektów należy przygotować w systemie OSF (osf.opi.org.pl). 

Maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 300 tys. zł. Budżet programu wynosi 15 mln zł.

Szczegóły programu

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło  nabór wniosków w nastepujących konkursach:

OPUS 9 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

PRELUDIUM 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

SONATA 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 16 czerwca 2015 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-03-16-ogloszenie-konkursow-o9-p9-s9

Wniosek należy złożyć d Dziale Projektów w jednym egzemplarzu do 10 czerwca 2015r.

Przed złożeniem wniosku wymagane jest przygotowanie zgłoszenia wstępnego w Bazie Projektów w portalu MojaPG w zakładce Projekty

 

Nabór wniosków do VI edycji programu LIDER

LIDER to program skierowany do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

Adresaci programu, to osoby które:

 • do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia (przy weryfikacji kryterium uwzględniane są przerwy wynikające z faktu korzystania z urlopów: macierzyńskiego, ojcowskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy);
 • posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku (5-letni okres liczony od daty obrony doktoratu do daty ogłoszenia konkursu, może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy) lub ukończone studia II stopnia;
 • są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia;
 • dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER;
 • pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce, i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego;
 • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.

 Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu, wzór wniosku o finansowanie, kryteria oceny wniosków, wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu) dostępne są na stronie http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-vi-edycja/materialy-do-pobrania/

                         Termin naboru wniosków: 15.01.2015 r. – 15.03.2015 r.

 • Narodowe Centrum Nauki ogłosiło  nabór wniosków w nastepujących konkursach:
  • SYMFONIA 3 – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.
  • ETIUDA 3 – na stypendia doktorskie.
  • FUGA 4 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 16 marca 2015 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stroniehttp://ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-12-15-ogloszenie-konkursow