Archiwum projektów dla doktorantów

W 2015 roku zakończono realizację 2 projektów uczelnianych adresowanych do doktorantów, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach obu projektów doktoranci Politechniki Gdańskiej mogli skorzystać z oferty dodatkowych zajęć dydaktycznych, płatnych staży oraz programu stypendialnego, a także testów psychologicznych badających predyspozycje do pracy w charakterze naukowca lub akademika.

Ze szczegółami oferty proponowanej w ramach tych projektów można zapoznać się na poniższych stronach internetowych:

Projekt Advanced PhD "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020” projekt realizowany od 1.07.2013 do 31.12.2015
Projekt Inter PhD "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w  zakresie nowoczesnych technologii"  projekt realizowany od 1.10.2009 do 30.09.2015

 

W 2015 roku zakończono również realizację systemowego projektu stypendialnego skierowanego do doktorantów - "InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetów samorządów województw.