Baza ogłoszeń pracy dla naukowców

 

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/ jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem http://www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych/ opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.