Wzory dokumentów do pobrania - dla doktorantów studiów doktoranckich

 

Organizacja studiów doktoranckich

 

Wzory dokumentów

znak aktu wprowadzającego wzór

1

ankieta oceny postępów w pracy naukowej doktoranta w semestrze  ….

zał. do ZR PG nr 28/2016

2

sprawozdanie doktoranta PG z realizacji programu SD w roku akademickim …...

zał. 2 do ZR PG nr 16/2013

3

ankieta oceny SD po II roku studiów na wydziale ...

zał. 2 do ZR PG nr 15/2015

4

ankieta oceny SD po IV roku studiów na wydziale ...

zał. 3 do ZR PG nr 15/2015

 

Świadczenia / stypendia dla doktorantów

 

Wzory dokumentów

znak aktu wprowadzającego wzór

1

wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego

zał. nr 2 do do regulaminu stypendiów doktoranckich i projakościowych  ZR PG nr 64-2020

2

wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej

zał. nr 2 do do regulaminu stypendiów doktoranckich i projakościowych  ZR PG nr 64-2020

3

wniosek o świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów:

 

wniosek o stypendium socjalne dla doktorantów (wypełniany elektronicznie przez moja.pg)

zał. 8 b do regulaminu FPM  

ZR PG nr 20/2017

 

wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów 

zał. 8 d do regulaminu FPM  

ZR PG nr 20/2017

 

wniosek o stypendium specjalne dla niepełnosprawnych doktorantów 
(wypełniany elektronicznie przez moja.pg)

zał. 8 f do regulaminu FPM  

ZR PG nr 20/2017

 

wniosek o przyznanie zapomogi dla doktorantów (wypełniany elektronicznie przez moja.pg)

zał. 8 h do regulaminu FPM  

ZR PG nr 20/2017

4

załączniki do ww wniosków o świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów:

 

oświadczenie o dochodach - druk do wypełnienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej 

zał. 8 k do regulaminu FPM  

ZR PG nr 20/2017

 

wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego w dochodzie rodziny

zał. 8 l do regulaminu FPM  

ZR PG nr 20/2017

 

wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego w dochodzie rodziny

zał. 8 m do regulaminu FPM  

ZR PG nr 20/2017

 

oświadczenie o zmianie okoliczności mających wpływ na (nie)przyznane prawo do stypendium socjalnego

zał. 8 n do regulaminu FPM  

ZR PG nr 20/2017

5

wniosek o przyznanie dofinansowania do wyjazdu na konferencję naukową

UURD PG nr 07/03/2016

 

Rozprawy doktorskie

 

Wzory dokumentów

znak aktu

wprowadzającego wzór

1

wzory dokumentów dotyczące rozprawy doktorskiej:

 

wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej (PL)

zał. 1/1 do ZR PG nr 5/2015

 

wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej (EN)

zał. 1/2 do ZR PG nr 5/2015

 

wzór oświadczenia doktoranta o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej i zasadach jej udostępniania (PL)

zał. 2/1 do ZR PG nr 5/2015

 

wzór oświadczenia doktoranta o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej i zasadach jej udostępniania (EN)

zał. 2/2 do ZR PG nr 5/2015

 

wzór opisu rozprawy doktorskiej (PL)

zał. 3/1 do ZR PG nr 5/2015

 

wzór opisu rozprawy doktorskiej (EN)

zał. 3/2 do ZR PG nr 5/2015