23.09.2015 r. - Nowe rozporządzenie dot. Działalności Statutowej

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Treść rozporządzenia

Rozporządzenie to reguluje zasady składania wniosków i obliczania wysokości dotacji statutowej na utrzymanie potencjału jednostki i rozwój młodych naukowców i doktorantów.

Wniosek należy przygotować w systemie OSF, a następnie wysłać jeden egzemplarz, podpisany przez Dziekana,  do ministerstwa.

W roku 2015 wnioski wysyła się do 15 października 2015 r.