Na podstawie bazy Web of Science Core Collection została przeprowadzona analiza dorobku aktywnych zawodowo pracowników Politechniki Gdańskiej. Pod uwagę wzięto dwa parametry bibliometryczne: wartość liczbową indeksu Hirscha oraz liczbę cytowań bez autocytowań.

Analizy dokonano na podstawie zasobów bazy Web of Science, która jest uznana przez MNiSW jako referencyjna, obowiązująca w parametryzacji jednostek naukowych oraz przy aplikowaniu o projekty badawcze, np. do Narodowego Centrum Nauki.
W wyliczeniach uwzględniono osoby, które miały co najmniej 10 publikacji z afiliacją Politechniki Gdańskiej indeksowanych w Web of Science i były zatrudnione na stanowisku nauczyciela akademickiego lub inżynieryjno-techniczne. Następnie sprawdzono indeks H oraz liczbę cytowań tych publikacji wg wyliczeń dostępnych w bazie WoS (wykorzystując Create Citation Report).

Należy zauważyć, że liczba cytowań uzyskiwana przez indeksowane w WoS artykuły jest w bardzo dużym stopniu uzależniona od dyscypliny naukowej, w której specjalizuje się dane czasopismo.
Baza Web of Science zawiera w większości czasopisma, które specjalizują się w dziedzinach nauk ścisłych i technicznych. Z tego tez względu przedstawiciele nauk humianistycznych lub społecznych nie osiągają wysokich wskaźników cytowalności.

Baza Web of Science Core Collection zawiera dane bibliograficzne, streszczenia artykułów z czasopism naukowych, konferencji i książek oraz informacje o cytowaniach.

Poniżej prezentowane są pełne zestawienia, o których mowa w Piśmie PG nr 1/2018.

Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydział Mechaniczny

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Najczęściej cytowane prace nauczycieli akademickich zatrudnionych aktualnie w Politechnice Gdańskiej i opublikowane z afiliacją Politechniki Gdańskiej (pisownia oryginalna zamieszczona w bazie WoS). Liczba cytowań została obliczona na dzień 5 grudnia 2017 roku.

 1. Całkowita liczba cytowań: 2827
  Horodecki R., Horodecki P., Horodecki M,. Horodecki K. Quantum entanglement. Reviews of Modern Physics 2009, 81 (2): 865–942.
   
 2. Całkowita liczba cytowań: 2142
  Horodecki M., Horodecki P., Horodecki R. Separability of mixed states: Necessary and sufficient conditions. Physics Letters A 1996, 223 (1–2): 1–8.
   
 3. Całkowita liczba cytowań: 754
  Klionsky D.J., Abdelmohsen K., Abe A., Abedin M.J., Skwarska A. i in. Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (3rd edition). Autophagy 2016, 12 (1): 1–222.
   
 4. Całkowita liczba cytowań: 726
  Zyczkowski K., Horodecki P., Sanpera A., Lewenstein M. Volume of the set of separable states. Physical Review A 1998, 58 (2): 883–892.
   
 5. Całkowita liczba cytowań: 695
  Horodecki P. Separability criterion and inseparable mixed states with positive partial transposition. Physics Letters A 1997, 232 (5): 333–339.
   
 6. Całkowita liczba cytowań: 475
  Horodecki M., Horodecki P. Reduction criterion of separability and limits for a class of distillation protocols. Physical Review A 1999, 59 (6): 4206–4216.
   
 7. Całkowita liczba cytowań: 418
  Lewenstein M., Kraus B., Cirac J.I., Horodecki P. Optimization of entanglement witnesses. Physical Review A 2000, 62 (5): numer artykułu 052310.
   
 8. Całkowita liczba cytowań: 395
  Koziel S., Michalewicz Z. Evolutionary Algorithms, Homomorphous Mappings, and Constrained Parameter Optimization. Evolutionary Computation 1999, 7 (1): 19–44.
   
 9. Całkowita liczba cytowań: 377
  Morosan E., Zandbergen H.W., Dennis B.S., Bos J.W.G., Onose Y., Klimczuk T., Ramirez A.P., Ong N.P., Cava R.J. Superconductivity in CuxTiSe2. Nature Physics 2006, 2 (8): 544–550.
   
 10. Całkowita liczba cytowań: 357
  Tobiszewski M., Namiesnik J. PAH diagnostic ratios for the identification of pollution emission sources. Environmental Pollution 2012, 162: 110–119.
   
 11. Całkowita liczba cytowań: 330
  Dudek P., Szczepanski S., Hatfield J.V. A high-resolution CMOS time-to-digital converter utilizing a Vernier delay line. IEEE Journal of Solid-State Circuits 2000, 35 (2): 240–247.
   
 12. Całkowita liczba cytowań: 295
  Horodecki M., Horodecki P., Horodecki R. Inseparable two spin-1/2 density matrices can be distilled to a singlet form. Physical Review Letters 1997, 78 (4): 574–577.
   
 13. Całkowita liczba cytowań: 292
  Horodecki M., Horodecki P., Horodecki R., Oppenheim J., Sen A., Sen U., Synak-Radtke B. Local versus nonlocal information in quantum-information theory: Formalism and phenomena.
   
 14. Całkowita liczba cytowań: 286
  Oppenheim J., Horodecki M., Horodecki P., Horodecki R. Thermodynamical approach to quantifying quantum correlations. Physical Review Letters 2002, 89 (18): numer artykułu 180402.
   
 15. Całkowita liczba cytowań: 276
  Piani M., Horodecki P., Horodecki R. No-local-broadcasting theorem for multipartite quantum correlations. Physical Review Letters 2008, 100 (9): numer artykułu 090502.
   
 16. Całkowita liczba cytowań: 257
  Sprynskyy M., Buszewski B., Terzyk A.P., Namiesnik J. Study of the selection mechanism of heavy metal (Pb2+, Cu2+, Ni2+, and Cd2+) adsorption on clinoptilolite. Journal of Colloid and Interface Science 2006, 304 (1): 21–28.
   
 17. Całkowita liczba cytowań: 257
  Schaak R.E., Klimczuk T., Foo M.L., Cava R.J. Superconductivity phase diagram of NaxCoO2 center 1.3H2O. Nature 2003, 424 (6948): 527–529.
   
 18. Całkowita liczba cytowań: 248
  Larsen A.K., Eseargueil A.E., Skladanowski A. Catalytic topoisomerase II inhibitors in cancer therapy. Pharmacology & Therapeutics 2003, 99 (2): 167–181.
   
 19. Całkowita liczba cytowań: 241
  Larsen A.K., Eseargueil A.E., Skladanowski A. Resistance mechanisms associated with altered intracellular distribution of anticancer agents. Pharmacology & Therapeutics 2000, 85 (3): 217–229.
   
 20. Całkowita liczba cytowań: 221
  Horodecki P., Horodecki M., Horodecki R. Bound entanglement can be activated. Physical Review Letters 1999, 82 (5): 1056–1059.
   
 21. Całkowita liczba cytowań: 211
  Namiesnik J., Zabiegala B., Kot-Wasik A., Partyka M., Wasik A. Passive sampling and/or extraction techniques in environmental analysis: a review. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2005, 381 (2): 279–301.
   
 22. Całkowita liczba cytowań: 209
  Kalinowski J., Stampor W., Mezyk J., Cocchi M., Virgili D., Fattori V., Di Marco P. Quenching effects in organic electrophosphorescence. Physical Review B 2002, 66 (23): numer artykułu 235321.
   
 23. Całkowita liczba cytowań: 208
  Feddes R.A., Kowalik P., Kolinska-Malinka K., Zaradny H. Simulation of field water-uptake by plants using a soil-water dependent root extraction function. Journal of Hydrology 1976, 31 (1–2): 13–26.
   
 24. Całkowita liczba cytowań: 204
  Galuszka A., Migaszewski Z., Namiesnik J. The 12 principles of green analytical chemistry and the SIGNIFICANCE mnemonic of green analytical practices. TrAC-Trends in Analytical Chemistry 2013, 50: 78–84.
   
 25. Całkowita liczba cytowań:204
  Jungnickel C., Luczak J., Ranke J., Fernandez J.F., Muller A., Thoming J. Micelle formation of imidazolium ionic liquids in aqueous solution. Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects 2008, 316 (1–3): 278–284.
   
 26. Całkowita liczba cytowań: 203
  Horodecki M., Horodecki P., Horodecki R. Limits for entanglement measures. Physical Review Letters 2000, 84 (9): 2014–2017.
   
 27. Całkowita liczba cytowań: 201
  Luczak J., Hupka J., Thoming J., Jungnickel C. Liquids in aqueous solution. Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects 2008, 329 (3): 125–133.
   
 28. Całkowita liczba cytowań: 196
  Kot A., Namiesnik J. The role of speciation in analytical chemistry. TrAC-Trends in Analytical Chemistry 2000, 19 (2–3): 69–79.
   
 29. Całkowita liczba cytowań: 186
  Skladanowski A.,Konopa J. Adriamycin and daunomycin induce programmed cell-death (apoptosis) in tumor-cells. Biochemical Pharmacology 1993, 46 (3): 375–382.
   
 30. Całkowita liczba cytowań: 185
  Deschrijver D., Mrozowski M., Dhaene T., De Zutter D. Macromodeling of multiport systems using a fast implementation of the vector fitting method. IEEE Microwave and Wireless Components Letters 2008, 18 (6): 383–385.
   
 31. Całkowita liczba cytowań: 180
  Izydorek M., Janczewska J. Homoclinic solutions for a class of the second order Hamiltonian systems. Journal of Differential Equations 2005, 219 (2): 375–389.
   
 32. Całkowita liczba cytowań: 177
  Gorecki T., Namiesnik J. Passive sampling. TrAC-Trends in Analytical Chemistry 2002, 21 (4): 276–291, numer artykułu: PII S0165-9936(02)00407-7.
   
 33. Całkowita liczba cytowań: 176
  Park T., Park E., Lee H., Klimczuk T., Bauer E.D., Ronning F., Thompson J.D. Pressure-induced superconductivity in CaFe(2)As(2). Journal of Physics-Condensed Matter 2008, 20 (32): numer artykułu: 322204.
   
 34. Całkowita liczba cytowań: 175
  Rucka M., Wilde K. Application of continuous wavelet transform in vibration based damage detection method for beams and plates. Journal of Sound and Vibration 2006, 297 (3–5): 536–550.
   
 35. Całkowita liczba cytowań: 166
  Zaleska A., Sobczak J.W., Grabowska E., Hupka J. Preparation and photocatalytic activity of boron-modified TiO2 under UV and visible light. Applied Catalysis B-Environmental 2008, 78 (1–2): 92–100.