The European Research Council >>>

European Research Council (ERC) jest ustanowionym przez Komisję Europejską programem wsparcia finansowego, który koncentruje się na nowatorskim potencjale badawczym i oddolnych inicjatywach naukowych. Celem ERC jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, podwyższanie statusu i rozpoznawalności pionierskich badań w Europie, które niosą znamiona rozwoju znaczącego dla przyszłości.

Działalność ERC wspiera naukę, która ma odkrywczy potencjał, czasem oddolnie inicjowaną, przy zachowywaniu swobody badawczej do poszukiwania nowych możliwości w każdym obszarze dyscyplinarnym. Podstawą takiego podejścia jest założenie, że współczesne rozgraniczenie pomiędzy badaniami podstawowymi a zaawansowanymi jest zatarte ponieważ bazują one na jednakich podstawach i elementach metodologii. Tym samym ERC promuje profil pionierskich badań jako kierunek ku wzmacnianiu fundamentów postępu i poszukiwania nowatorskiej wiedzy. Wykaz realizowanych projektów w programie ERC znajduje się na platformie CORDIS>>> 

Celem ERC jest osiąganie dalekosiężnych korzyści w następujący sposób:

  • założeniem ERC jest wzbudzanie aspiracji i motywacji osiągnięć poprzez stworzenie zrównoważonych warunków rywalizacji o pozyskanie finansowania skierowanego do najlepszych badaczy w Europie, tym samym inicjowania najlepszych pomysłów i ujawniania talentów identyfikowanych w szerszym obszarze niż poziom danego kraju
  • promowanie najbardziej obiecujący obszarów dyscyplin, które nie znajdują swojego odniesienia i możliwości finansowania na poziomie danego kraju
  • stymulowanie organizacji badawczych do większego inwestowania w talent i potencjał naukowy, inwestowanie w następne europejskie pokolenie badawcze
  • ekonomiczne wspieranie obszaru przedsiębiorczego, którego działalność oparta jest na innowacjach badań naukowych bądź na badaniach w strukturze spółek typu spin-off
  • wprowadzanie mechanizmów inwestowania w badania, których efekty odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne

 

Krajowy Punkt Kontaktowy, The Institute of Fundamental Technological Research - IPPT PAN (Wrocław), http://www.kpk.gov.pl/ (Bogna.HRYNISZYN@kpk.gov.pl, Magdalena.Chomicka@kpk.gov.pl, katarzyna.walczyk@kpk.gov.pl)

 

ERC jest przedsięwzięciem Programu Ramowego Unii Europejskiej, Horyzont 2020, wspierającego badania naukowe i tworzenie innowacji.