JRC Joint Research Centre - Research Infrastructures >>> 

Inicjatywa europejska udostepniająca naukowe obiekty i laboratoria środowisku akademickiemu oraz organizacjom badawczym, w celach:

  • wzmocnienia procesów rozpowszechniania naukowej wiedzy,
  • podnoszenia konkurencyjności,
  • wypełniania luki pomiędzy obszarem nauki i przedsiębiorczością,
  • nabywanie doświadczenia badawczego,
  • wspierania procesów formułowania celów strategicznych EU.

Naukowcy mają możliwość pracy w następujących obszarach: bezpieczeństwo i ochrona nuklearna (Euratom Laboratories), chemia, nauki biologiczne, nauki fizyczne, ICT. Aktualnie JRC Research Infrastructures umożliwia dostęp do obiektów:

Zasadność udostępniania danego obiektu jest uzgadniana na podstawie procesu weryfikacji w modelu peer-review zgodnie
z wytycznymi >>>