Z wykazem konferencji organizowanych na Politechnice Gdańskiej można się zapoznać, odwiedzając zakładkę NAUKA na stronie głównej PG, wybierając z lewej strony menu 
>>> KONFERENCJE

Wydziały PG proszone są o zgłaszanie do Działu Spraw Naukowych (dsn@pg.gda.pl) konferencji organizowanych i współorganizowanych przez siebie, odbywających się zarówno na terenie Politechniki Gdańskiej, jak i na zewnątrz.

W ramach programu dofinansowania wyjazdów na konferencje naukowe dla doktorantów Politechniki Gdańskiej można ubiegać się o zwrot części kosztów udziału w konferencji.

Z regulaminem oraz wnioskiem składanym drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza można się zapoznać na stronie Samorządu Doktorantów PG, organziatora konkursów i dysponenta środków  >>> TUTAJ .

W 2018 roku planowane są 4 edycje konkursu:
Edycja Termin
1 05.03-18.03
2 07.05-20.05
3 03.09-16.09
4 26.11-09.12


Formularz zgłoszeniowy 

Poniżej publikujemy dodatkowe informacje, otrzymane z wydziałów, na temat konferencji organizowanych przez Politechnikę Gdańską.


Dodatkowe informacje nt VII Międzynarodowej Konferencji „Hydrocarbons and Environment, AUZO 2017”

Konferencja organizowana przez Wydział Chemiczny

Strona konferencji:

Termin konferencji: IX 2017

- przewidywana liczba uczestników: min. 120

- charakter konferencji: konferencja międzynarodowa, cykliczna

- czy publikowane po konferencji materiały są punktowane: materiały konferencyjne ukażą się w monografii posiadającej numer ISBN i zostaną opublikowane przez organizatorów konferencji, natomiast wybrane artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie z listy JCR - negocjacje w toku


Dodatkowe informacje nt XII Szkoły Letniej dla Doktorantów oraz Młodych Pracowników Nauki pt. "Zjawiska Międzyfazowe w Teorii i Praktyce"

Konferencja organizowana przez Wydział Chemiczny

Strona konferencji:

Termin konferencji: 25-30.06.2017

- przewidywana liczba uczestników: 60

- charakter konferencji: konferencja międzynarodowa, cykliczna

- czy publikowane po konferencji materiały są punktowane: dotychczas materiały konferencyjne nie były punktowane


Dodatkowe informacje nt XVIII Krajowej Konferencji Nadprzewodnictwa

Konferencja organizowana przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG

Strona konferencji:

Termin konferencji: X 2017

- przewidywana liczba uczestników: 150

- charakter konferencji: konferencja krajowa, cykliczna

- czy publikowane po konferencji materiały są punktowane:
* Acta Physica Polonica A: 15 pkt wg MNiSW


Dodatkowe informacje nt XXXIV Sympozjum z Hydroakustyki

Konferencja organizowana przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Strona konferencji: http://www.sha2017.pl/

Termin konferencji: 23-26.05.2017

- przewidywana liczba uczestników: 70

- charakter konferencji: konferencja międzynarodowa, cykliczna

- czy publikowane po konferencji materiały są punktowane:
* Hydroacoustics - lista B MNiSW: 6-7 pkt


Dodatkowe informacje nt VII Międzynarodowej Konferencji "Entrepreneurship in Modern Economy" (ENTIME) 2017: "Przedsiębiorczość w Nowoczesnej Gospodarce"

Konferencja organizowana przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Strona konferencji: http://zie.pg.edu.pl/entime

Termin konferencji: 16-17.03.2017

- przewidywana liczba uczestników: 80-100

-charakter konferencji: konferencja międzynarodowa, cykliczna, odbędzie się po raz siódmy

- czy publikowane po konferencji materiały są punktowane:
* Economics & Sociology (15 pkt, indeksowane w Web of Science, angielski),
* Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (14 pkt, angielski),
* Journal of International Studies (11 pkt, angielski),
* Organizacja i Zarządzanie (10 pkt, polski i angielski),
*  Research on Enterprise in Modern Economy (6 pkt, polski i angielski)


Dodatkowe informacje nt III Międzynarodowej Konferencji "Miasto mobilne" (tytuł roboczy)

Konferencja organizowana przez Pana Prof. dr hab.inż. arch. Piotr Lorensa - Kierownika Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Termin konferencji: 22-23.06.2017, a w terminie 18-21.06.2017 wydarzenie dla mlodych planistow (Young Planners)

Strona konferencji: www.tup.org.pl

- przewidywana liczba uczestników: 150 osób

- charakter konferencji: międzynarodowy, druga konferencja z cyklu 3 dorocznych konferencji organizowanych we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich, Miastem Gdynia i Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

- czy publikowane po konferencji materiały są punktowane :
* wybrane wystąpienia zostaną opublikowane w specjalnym Biuletynie KPZK PAN (8 pkt lista B MNiSW)


Dodatkowe informacje nt IV Krajowej Konferencji "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów"

Współorganizatorami Konferencji są: Politechnika Gdańska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Termin konferencji: 27-28.04.2017

Strona konferencji: http://pg.edu.pl/etee2017

- przewidywana liczba uczestników: 140 osób

- charakter konferencji: krajowy, cykliczny (IV edycja)

- czy publikowane po konferencji materiały są punktowane:
* e-mentor: 15 pkt wg MNiSW
* Zeszyty Naukowe WEiA PG : 10 pkt wg MNiSW
* EduAkcja: 6 pkt wg MNiSW


Dodatkowe informacje nt Międzynarodowej Konferencji "Aktualne Problemy w Elektroenergetyce" - APE 2017

Organizatorami Konferencji jest Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Termin konferencji: 7-9.06.2017

Strona konferencji: http://eia.pg.edu.pl/ape/strona-glowna

- przewidywana liczba uczestników: 200-250 os. (uczestnicy to pracownicy naukowi z uczelni technicznych oraz kadra inżynierska z PSE, koncernów energetycznych, elektrowni itp.)

- charakter konferencji: międzynarodowy, cykliczny od 1977 roku – w latach 1977-1993 (organizowana przez Politechnikę Śląską) co cztery lata, a od roku 1995 (organizowana przez PG) co dwa lata

- czy publikowane po konferencji materiały są punktowane:
* Zeszyty Naukowe WEiA: 10 pkt (materiały konferencyjne)
* ActaEnergetica: 6 pkt (materiały pokonferencyjne, j.angielski)