Z wykazem konferencji organizowanych na Politechnice Gdańskiej można się zapoznać, odwiedzając zakładkę NAUKA na stronie głównej PG, wybierając z lewej strony menu 
>>> KONFERENCJE

Wydziały PG proszone są o zgłaszanie do Działu Spraw Naukowych (dsn@pg.gda.pl) konferencji organizowanych i współorganizowanych przez siebie, odbywających się zarówno na terenie Politechniki Gdańskiej, jak i na zewnątrz.

Dofinansowanie konferencji naukowych ze środków Samorządu Doktorantów

 

W ramach programu dofinansowania wyjazdów na konferencje naukowe dla doktorantów Politechniki Gdańskiej można ubiegać się o zwrot części kosztów udziału w konferencji.

Z regulaminem oraz wnioskiem składanym drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza można się zapoznać na stronie Samorządu Doktorantów PG, organziatora konkursów i dysponenta środków  >>> TUTAJ .


Dofinansowanie konferencji naukowych w ramach projektu POWER 3.5

 

W ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" zachęcamy doktorantów do skorzystania z możliwości dofinansowania udziału w wybranej przez siebie konferencji naukowej.

Dokładna informacja oraz wzory wniosków znajdują się >>> na stronie projektu.

********
Informacji szczegółowych udziela: mgr Sylwia Sarniak
Specjalista ds. obsługi doktorantów w Biurze Projektu
tel.: 58 347-11-48, email: sylwia.sarniak@pg.edu.pl,
Gmach B (budynek nr 10), pok. 520

Bliższe informacje o projekcie, warunki uczestnictwa, kalendarium szkoleń, dokumenty aplikacyjne (przystąpienia do projektu) do pobrania znajdują się >>> na stronie dedykowanej projektowi.

********
Projekt realizowany jest z działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

********

Informujemy, że z aktualną bazą projektów skierowanych do doktorantów można się zapoznać na naszej stronie w zakładce >>> Doktoranci >>> Projekty dla doktorantów.