Dział Spraw Naukowych

Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel.: +48 58 348 60 47, fax: + 48 58 347 26 90

e-mail: dsn@pg.edu.pl

 

Pracownicy

 

mgr Mariusz Madajczyk – kierownik działu
Gmach B, pokój 604
(58) 347 24 71
mariuszm@pg.edu.pl

 

Małgorzata Ciurkot 
Gmach B, pokój 602
(58) 347 19 47
mciur@pg.edu.pl
dokumentacja prac naukowo-badawczych / rejestracja prac NB w systemie Moja.PG

 

dr Agnieszka Klej 
Gmach B, pokój 602
(58) 347 17 71
agnieszka.klej@pg.edu.pl
ilościowa analiza dorobku naukowo-badawczego PG;
koordynacja realizacji programu dydaktycznego dla doktorantów w zakresie rozwoju umiejetności miękkich (soft-skills)

 

mgr Krzysztof Styn
Gmach B, pokój 602
(58) 348 60 47
krzysztof.styn@pg.edu.pl
ewaluacja działalności naukowej PG / analizy poziomu zapełnienia slotów publikacyjnych; analizy danych gromadzonych w bazach Scopus, WoS; sprawozdawczość POL-on i GUS

 

mgr Małgorzata Makowiecka
Gmach B, pokój 603
(58) 348 66 49
malmakow@pg.edu.pl
koordynacja i obsługa spraw związanych z nadzorem nad przygotowywaniem danych, służących uzupełnianiu systemu POL-on i realizacji wymaganej przez MNiSW i GUS sprawozdawczości jednostek; obsługa spraw związanych z finansowaniem Działalności Statutowej wydziałów