Korekta językowa publikacji naukowych

 

Pracownicy Politechniki Gdańskiej mogą ubiegać się o finansowanie korekt językowych artykułów przygotowanych do publikacji w czasopismach z listy JCR o punktacji co najmniej 20 pkt. (wedle wykazów MNiSzW dot. czasopism punktowanych). Źródłem w/w finansowania jest zorganizowany w PG Centralny fundusz wsparcia proofreadingu.

Ścieżka wnioskowania: Podanie zaakceptowane przez dziekana/prodziekana ds. nauki należy złożyć do sekretariatu prorektora ds. internacjonalizacji i innowacji. Do podania załączamy manuskrypt artykułu.

Centralny fundusz wsparcia proofreadingu został wprowadzony Pismem okólnym Rektora PG nr 28/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
Treść regulaminu >>>