Kredyty studenckie dla doktorantów

 

W okresie od 15 sierpnia do 20 października 2016 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich.

Informacje dotyczące kredytów studenckich dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Dodatkowa informacja na temat kredytów studenckich oraz sposobu wyłaniania 5% najlepszych doktorantów dostępna jest na stronie Działu Kształcenia i Programu Studiów.

Dodano: 27.12.2016: Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2017/2018