Zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej (US PG nr 66/2017/XXIV z 19.04.2017) i § 3 ust. 5 warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechncie Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019 (US PG nr 157/2018/XXIV z 21.02.2018), jednym z warunków przyjęcia kandydata na studia doktoranckie jest przedstawienie pisemnej zgody samodzielnego pracownika naukowego, którego nazwisko umieszczono na liście zatwierdzonej przez radę danego wydziału, na sprawowanie opieki naukowej nad kandydatem (wraz z potwierdzeniem kierownika katedry o możliwości zapewnienia doktorantowi odbycia praktyki zawodowej w wymaganym wymiarze).

Powyższe akty prawne dostępne są również w wersji dwujęzycznej - polsko-angielskiej: US+regulamin, US + warunki rekrutacji

 Poniżej zamieszczone zostały listy potencjalnych opiekunów naukowych na poszczególnych wydziałach prowadzących studia doktoranckie, obowiązujące na rok akademicki 2018/2019.