Międzynarodowe Agendy Badawcze>>> 

Program umożliwiający tworzenie nowych centrów doskonałości prowadzonych przez naukowców o wybitnych wynikach naukowych w środowisku międzynarodowym i/lub krajowym w różnych dyscyplinach nauki. Celem tego przedsięwzięcia jest inicjowanie jednostek naukowych wyspecjalizowanych w skali światowej do identyfikowania kierunków badawczych, zarządzania pracami B+R (wysokiej jakości badania rozwojowe podejmujące współczesne wyzwania nauki) oraz wdrażania ich wyników wpisujących się w ramy tzw. Inteligentnych Specjalizacji (KIS)>>> 

Wnioskowanie>>>