Międzynarodowe Centrum Informacji Naukowej i Technicznej - MCINiT

 

Międzynarodowe Centrum Informacji Naukowej i Technicznej - MCINiT (The International Council for Scientific and Technical Information - ICSTI) usprawnia współpracę pomiędzy interesariuszami zaangażowanymi w procesy naukowej komunikacji w celach wzmacniania efektywności badań naukowych. Jednym z przedsięwzięć jest wspieranie integracji informacji naukowych (dot. bieżących wyników z obszarów energetyki, medycyny, rolnictwa, inżynierii środowiska, nauk podstawowych) gromadzonych w ponad 100 specjalistycznych bazach i zasobach danych z 70 krajów: WorldWideScience.org

Ponadto polskie instytucje naukowe, jako reprezentacja kraju członkowskiego MCINiT, mogą uczestniczyć w:

  • specjalistycznych konferencjach i warsztatach z obszaru STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), które koncentrują się na możliwościach budowania sieci i społeczności informacyjnych integrujących się ze środowiskiem biznesu oraz decydentami,
  • inicjatywach współpracy partnerskiej z otoczeniem pozanaukowym (np. sektory społeczne, obszar przedsiębiorczości) zwiększających efektywność wdrożeniową badań naukowych,
  • przedsięwzięciach wzmacniających sieci społeczne sprzyjające wymianie doświadczeń i specjalistycznej wiedzy,
  • międzynarodowym programie realizującym projekty techniczno-wdrożeniowe koordynowanym przez zespół MCINiT, Technical Activities Coordination Committee (TACC) – ostatni realizowany w 2013 r.,
  • współpracy z decydentami z obszaru nauki nad sprawami związanymi z zarządzaniem procesami komunikacji naukowej, tj. International Council for Science (ICSU) oraz Committee on Data for Science and Technology (CODATA).

Bieżąca informacja o możliwościach korzystania z inicjatyw MCINiT>>>