NAWA - NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

 

Organizacja finansowo wspierająca ideę współpracy i wymiany międzynarodowej skierowana m.in. do środowiska akademickiego, w tym naukowego - pracownicy naukowi posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. 

Realizowane programy wsparcia współpracy międzynarodowej:

1/ Wymiana bilateralna naukowców

Program wsparcia międzynarodowej współpracy naukowej poprzez finansowanie mobilności pracowników naukowych w ramach współrealizowania projektów badawczych z krajami partnerskimi. Koszty wymiany międzynarodowej obejmują podróż rodzimych uczestników programu do krajów partnerskich oraz pobyt wizytujących zagranicznych gości z krajów partnerskich. Program obejmuje współprace międzynarodową na podstawie umów z następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Izrael, Japonia, Kazachstan, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina, Węgry, Wietnam. Mobilność w ramach tej inicjatywy może obejmować okres od 5 dni do 12 miesięcy i może zapewniać stypendia na pokrycie kosztów pobytu uczestnika. 

Regulaminy uczestnictwa w programie>>> 

Wnioski należy składać po ogłoszeniu naboru, które ma miejsce raz w roku (październik-grudzień) tutaj>>>  

 

2/ Program im. Bekkera

Celem programu jest zintensyfikowanie mobilności pracowników naukowych w środowisku naukowym na całym świecie, a tym samym wzmacnianie zagranicznych relacji w ramach współpracy naukowo-badawczej. Wsparcie finansowe obejmuje stypendia i koszty pobytu poza granicami kraju.    

Regulaminy uczestnictwa w programie>>> 

Wnioski należy składać po ogłoszeniu naboru, które ma miejsce raz w roku tutaj>>>  

 

3/ Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Program wzmacnia partnerską współpracę naukowo-badawczą w ramach długofalowego rozwoju podmiotów współpracujących. Inicjatywa wspiera zakres działań: opracowanie międzynarodowych publikacji oraz dokumentów do wnioskowania o granty, organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów, prace NB o zasięgu międzynarodowym.

Regulaminy uczestnictwa w programie>>> 

Wnioski należy składać po ogłoszeniu naboru, które ma miejsce raz w roku (maj-lipiec) tutaj>>>  

 

4/ INTERNATIONAL ALUMNI

Program wspierania relacji z absolwentami, którzy znajdują się poza granicami kraju, w celu kreowania marki polskich instytucji w środowisku międzynarodowym. Celem inicjatywy jest aktywizacja współpracy m.in. pracowników naukowych uczelni z zagranicznymi absolwentami.

Regulaminy uczestnictwa w programie>>> 

Wnioski należy składać po ogłoszeniu naboru, które ma miejsce raz w roku (październik-grudzień) tutaj>>>  

 

5/ Nowoczesna promocja zagraniczna

Finansowanie projektów, które w nowatorski sposób promują działalność naukowo-dydaktyczną uczelni w środowisku międzynarodowym, a tym samym zachęcają obcokrajowców do studiowania lub zaangażowania naukowo-badawczego w Polsce. Wsparcie kampanii promocyjno-informacyjnych obejmuje: pozycjonowanie www, Adwords, grafika www i multimedia, zarządzanie informacją w mediach społecznościowych, aplikacje  mobilne, materiały promocyjne DTP, public relations oraz  konferencje, targi.

Regulaminy uczestnictwa w programie >>> 

Wnioski należy składać po ogłoszeniu naboru, które ma miejsce raz w roku (marzec-kwiecień), tutaj>>>  

Instytucja naukowa może wnioskować o dofinansowanie nie więcej niż trzy razy w ramach jednego naboru.