Podstawowe informacje na temat własności intelektualnej

Wynalazek możemy zdefiniować jako unikalne rozwiązanie techniczne, dotychczas nie opatentowane.
Za pierwsze wynalazki przyjmuje się narzędzia, które powstały około 1 700 000 lat temu.

Kryterium poziomu wynalazczego oznacza, że wynalazek nie wynika w sposób oczywisty z aktualnego stanu wiedzy.
Jeżeli wynalazek nie cechuje się poziomem wynalazczym, a należy do kategorii urządzeń, może uzyskać ochronę w formie prawa ochronnego na wzór użytkowy.
Kryterium pomocniczym, lecz z formalnego punktu widzenia równie ważnym, jest także kryterium dostatecznego ujawnienia – możliwości technicznej realizacji wynalazku na podstawie informacji zawartych w jego opisie i na rysunku bez dodatkowego wysiłku twórczego.

Przykład opatentowanego wynalazku:

 

 

Wynalazek i patent

 

Wzór użytkowy

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

 

 

Wzór przemysłowy

Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Druk zgłoszenia projektu wynalazczego znajdą Państwo poniżej (aby pobrać druk należy się zalogować używając loginu i hasła obowiązującego dla pracowniczej poczty elektronicznej)

 

Rozwiązanie innowacyjne

Rozwiązanie innowacyjne – rozwiązanie mające cechy utworu i/lub projektu wynalazczego (know-how), które przeznaczone zostało do komercjalizacji, a nie jest chronione za pomocą praw wyłącznych

Druk zgłoszenia rozwiązania innowacyjnego znajdą Państwo poniżej (aby pobrać druk należy się zalogować używając loginu i hasła obowiązującego dla pracowniczej poczty elektronicznej)

 

Prawa autorskie (utwory)

Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Przedmiotem prawa autorskiego są utwory m. in.:

  • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi.
  • plastyczne
  • fotograficzne
  • wzornictwa przemysłowego
  • architektoniczne, architektoniczno – urbanistyczne, urbanistyczne