Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 88/2017/XXIV z 21 czerwca 2017 r. ws. wprowadzenia regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej (treść uchwały) wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Politechnice Gdańskiej objęci są okresową oceną pracowniczą.

Informujemy, że zgodnie z ww. uchwałą każdy z nauczycieli akademickich ma prawo do złożenia odwołania od przeprowadzonej oceny (par. 3 ust. 8 i 9 uchwały).