Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 88/2017/XXIV z 21 czerwca 2017 r. ws. wprowadzenia regulaminu oceny nauczcieli akademickich Politechniki Gdańskiej (treść uchwały) wszyscy nauczeyciele akademiccy zatrudnieni w Politechnice Gdańskiej objęci są okresową oceną pracowniczą.

Informujemy, że zgodnie z ww. uchwałą każdy z nauczycieli akademickich ma prawo do złożenia odwołania od przeprowadzonej oceny (par. 3 ust. 8 i 9 uchwały).

Dodatkowo informujemy, że w przypadku innych spraw, można umówić się na spotkanie z Rektorem Politechniki Gdańskiej, prof. Jackiem Namieśnikiem, który przyjmuje pracowników i studentów we wtorki, w godz. 7.00–9.00.
Termin spotkania należy wcześniej uzgodnić w sekretariacie rektora (Gmach Główny, pok.269) lub telefonicznie – 58 347 12 69.

Z rektorem można także skontaktować się drogą elektroniczną – wiadomości należy kierować na adres: rektor.pytania.uwagi@pg.edu.pl.