Wykaz przedmiotów z grupy soft skills programu dydaktycznego dla doktorantów PG, II-IV r. st.

 

Zebranie sumy 10 ECTS z grupy zajęć soft skills obejmuje cały tok st. doktoranckich (4 lata), jeśli wydział nie ustanowił inaczej (zob. regulaminy studiów oraz stypendialny).

 

Obszar I. Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne

Obowiązkowe przedmioty z przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych w PG Wymiar godzin Liczba ECTS
1.
 do wyboru
Podstawy metodyczne prowadzenia zajęć dydaktycznych
Warsztat pedagogiczny nauczyciela akademickiego
15
15
2
2
2.
do wyboru
Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych
Nowoczesne techniki w tworzeniu zasobów edukacyjnych
Designing 
10
15
1
2
3.
do wyboru
Techniki prowadzenia zajęć na odległość (e-kurs)
Projektowanie zajęć prowadzonych na odległość
15
10
2
1
UWAGA! Wymóg zebrania min. 5 ECTS z obszaru I

 

Obszar II. oraz Obszar III. zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i zawodowe (do wyboru)

Obszar II. Zajęcia przygotowujące do egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej (uczestnicy zajęć z otwartym przewodem) lub rozwijające kompetencje społeczne (uczestnicy zajęć przed otwartym przewodem) - Wybrane zagadnienia: filozofii (lub) ekonomii (lub) psychologii (lub) socjologii (15g, 2 ECTS)

Obszar III. Zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe Wymiar godzin Liczba ECTS

Scientific databases and information skills

5 1

Ethics of scientific research

5 1

Intellectual property protection

5 1

Pisanie wniosków projektowych

5 1

Komercjalizacja wyników badań naukowych (lub)
Praktyka wdrażania innowacji

5 1

Patentowe bazy danych

5 1

Techniki prezentacji wyników badań naukowych

10 1

Przygotowanie zgłoszenia patentowego

5 1

Zajęcia soft skills w ramach Rozwoju Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym "Inter PhD2" (POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16) >>>

Zajęcia soft skills w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej (POWR.03.05.00-00-Z044/17) >>> 

Zajęcia soft skills w ramach Teachener project >>> 

UWAGA! Wymóg zebrania min. 5 ECTS z obszaru II i/lub z obszaru III

 

Zebranie sumy 10 ECTS z grupy zajęć soft skills obejmuje cały tok st. doktoranckich (4 lata), jeśli wydział nie ustanowił inaczej (zob. regulaminy studiów oraz stypendialny).