Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (stypendium projakościowe)

 

Z aktualnym wykazem obowiązujących aktów prawnych w zakresie stypendium można się zapoznać w zakładce >>> Doktoranci / Akty prawne, natomiast aktualnie obowiązujące wzory wniosku o stypendium można znaleźć w zakładce >>> Doktoranci / Do pobrania.

 

Celem finansowania jest wsparcie dla najzdolniejszych doktorantów. Doktoranci sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium. 

 

Wnioski o stypendium składane są bezpośrednio na wydziałach. Ich rozpatrywaniem zajmują się Wydziałowe Komisje Doktoranckie (WKD). Więcej informacji na stronach poszczególnych studiów doktoranckich.