Stypendia doktoranckie na studiach doktoranckich w roku akademickim 2020/2021

 

UWAGA

Stypendia doktoranckie w roku akademickim 2020/2021 przyznawane będą na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów wprowadzonego 18 września 2020 r. Zarządzeniem Rektora nr 64-2020 - link do zarządzenia

O stypendia mogą aplikować wyłącznie doktoranci kontynuujący kształcenie na studiach doktoranckich. O stypendia nie mogą występować doktoranci przyjęci do szkoły doktorskiej.
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenie stypendium z dotacji na zadania projakościowe to 15 pażdziernika 2020 r.

Wnioski o stypendium składane są bezpośrednio na wydziałach. Ich rozpatrywaniem zajmują się Wydziałowe Komisje Doktoranckie (WKD). 

W tym roku akademickim na części wydziałów stypendia doktoranckie zostaną przyznane w trybie bez konkursowym.
Poniżej prezentujemy wyłącznie listy rankingowe, dla wydziałów, gdzie stypendium będzie przyznane w trybie konkursowym
Wydział Architektury - lista
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - lista
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - zweryfikowana przez WKD lista