Realizowany na Politechnice Gdańskiej program dydaktyczny dla doktorantów obejmuje przedmioty rozwijające umiejętności miękkie (soft-skills) w następujących obszarach:

obszar I - zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne;

obszar II - zajęcia z przedmiotów dodatkowych, z których zdawany będzie egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej lub zajęcia z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne;

obszar III - zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe.

Szczegółowy program dydaktyczny z zakresu przedmiotów rozwijających umiejętności miękkie (soft-skills)>>>


Aktualnie przeprowadzane zajęcia soft-skills>>>

Zapisy na planowane zajęcia soft-skills>>>

Soft-skills courses in English>>>

Dobre praktyki rozwijające przydatne umiejętności >>>


Zapytania proszę kierować na adres e-mail: agnieszka.klej@pg.edu.pl