Stypendia Ministra dla młodych wybitnych naukowców

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od 2019 r. doktoranci mogą ubiegać się o Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców.
Wiecej informacji o pierwszym konkursie w Aktualnościach (link).