Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia na rok 2017/2018

 

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawiła się informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018.

Wnioski powinny byc zaopiniowane przez Radę Wydziału, z którego pochodzi doktorant.

Wnioski należy złożyć do prorektoratu ds. nauki do dnia 9 października 2017 r. (poniedziałek).

Wzór wniosku o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018